Arapça Öğren-Arapça Öğrenme Ders Dökümanları indir

Aralık, 2013 Arşivi

Kelime: Cümleleri oluşturmak için kullandığımız sözlerin her birine denir. Kelime üç çeşittir: İsim, fiil ve harf. 1- İsim: Zamana bağlı olmayan varlıklara ad olan kelimelere denir. İsmin en önemli özelliği... 
Kamerî ve Şemsî harfler  Arap alfabesinde harfler iki çeşittir: 1- Kamerî harfler 2- Şemsî harfler. 28 harfin 14 tanesi Kamerî, 14 tanesi de Şemsî harflerdir. Harflerin bu şekilde adlarının bilinmesi, isim... 
Med: Med yani uzatma harfleri üç tanedir. Elif, vav ve ye. Bu harflere aynı zamanda illet harfleri de denir. Arapçada bazı durumlarda kelime içindeki harfler uzatılarak okunur. Bunun için gerekli olan şartlar vardır:... 
Tenvin: İsimlerin sonunda bulunan ve “n” sesiyle kelimeyi bitiren çift harekelerdir. Tenvin üç tanedir: Fethatân: İki üstün demektir. Kelimeyi “-en, -an” sesiyle bitirir. Eğer isim, yuvarlak te  (ة) veya... 
Cezm: Üzerinde bulunduğu harfi, kendinden önceki harf ile bağlayan, küçük daire şeklindeki işarettir. Aşağıdaki kelimelerin son harflerinin harekesi cezmdir. مِنْ ، قَدْ ، عَنْ ، هَلْ ، كُنْ Şedde:... 
Hareke: Harfleri okumamıza yarayan işaretlere denir. Alfabe, Türkçedeki sessiz harflere karşılık gelirken; harekeler ise sesli harflere karşılık gelir. 3 hareke vardır: fetha yani üstün; kesra yani esre; damme... 
Arapçada harflerin telaffuzu Harflerin telaffuzu çok önemlidir. Yanlış telaffuz edilen harf, kelimenin anlamını etkiler ve değiştirir. Mesela Arapçada üç farklı “s” sesi vardır: Keskin se  س  ,  peltek... 
Hemze ( ء) kelime içindeki yerine göre bazen elif ( ا ), bazen vav ( و ), bazen ye ( ى ) üzerinde ve bazen de tek başına yazılır. Hemzenin yazılışını üç şekilde inceleyebiliriz: 1- HEMZENİN BAŞTA YAZILIŞI A- Hemze... 
 Arapça Tanışma Konuşmaları  
Arapçada isim tamlamasının karşılığı Muzaf ve Muzafun ileyh konusudur. Bu konu video anlatım şeklinde sunulmuştur.    
12